Про школу

"Домашня школа у Києві" – альтернативна приватна школа, Позняки, Осокорки. Цей 2018-2019 рік буде вже нашим третім навчальним роком! У перший рік роботи у нас були лише два класи (четвертий і п'ятий), і ми знаходилися в маленькому офісному приміщенні на першому поверсі багатоповерхівки в районі М "Позняки".

Два роки тому переїхали в просторий світлий будинок з закритою територією у приватному секторі на Осокорках (3,5 км від М "Славутич"). Сьогодні у школі 6 класів (з першого по шостий), і плануємо зростати до 11 класів (а згодом, і до 12 класів).

А ще – ми вже отримали ліцензію і стали Гімназією "Цивілізатор"!

Чим ми в першу чергу відрізняємося від звичайних шкіл? Ми вважаємо, що завданням шкільної освіти неодмінно має бути:

 

"Підвищити шанси дітей знайти себе і бути щасливими в дорослому житті!"

Що кажуть батьки

Щасливий випадок врятував нас від традиційної школи, її пресингу, порівнянь і постійної гонитви незрозуміло куди і навіщо. І син, який вже в другому класі ненавидів школу і все, що пов’язано з нею, тепер мріє, коли настане ранок і він знову !!! піде в школу!

Ми знайшли Домашню школу, і тепер мій син намагається сам подолати себе, організовувати свій день і завдання, щоб відповідати високому рівню, заданому засновниками Школи. І для мене, як мами, це найголовніше: син вчиться сприймати себе, як проект перш за все самостійного розвитку і брати на себе відповідальність за свої вчинки і своє життя. Дуже ціную ваш внесок у майбутнє покоління, яке формується сьогодні, і розвиток наших дітей перш за все особистостями, а не безликими істотами.

Ірина, хлопчик 3 кл

Ми переїхали з дітьми з іншої країни, і це наш перший рік в Україні. Одна дочка закінчила початкову школу в Республіці Білорусь, а друга в Литві. Дуже боялися і довго вибирали школу. Про вибір не пошкодували. У школі дуже хороший рівень навчання. Немає тиску, але в той же час адекватні вимоги. Немає завищення оцінок (чого я боялася спочатку). У школі дуже позитивна атмосфера, і всі конфлікти вирішуються переговорами і домовленостями. Дітям пояснюють інформацію, а не нав’язують. Спасибі директору і всьому шкільному колективу.

Юлія, дві дівчинки 5 кл

Щоб подивитися інші відгуки і слідкувати за нашими новинами, заходьте на сторінку в Facebook Домашня школа у Києві.

 

В сучасному складному світі чим більше людина знає і вміє, чим вона більш мотивована, чим детальніше і цілісніше картина світу і чим сильніше бажання зробити світ краще – тим більше у неї можливостей реалізувати себе, знайти покликання. Тож, це і є задачі нашої школи:

Знання та навички
(як компетентності*)

Мотивація вчитися
і працювати

Зв'язана детальна
картина світу

Бажання
зробити світ кращим

Як же ми досягаємо наших цілей?

Розвиваюча атмосфера

Щоб дитині було комфортно навчатися, ми в школі створюємо розвиваючу атмосферу. Задача-мінімум – дитина хоче ходити до школи, знає, що тут – друзі, що її ніхто не образить, що тут є певні правила гри, яких всі дотримуються. Задача-максимум – щоб окрім цього ще і було бажання натхненно вчитися.

Для цього куратори на ранкових колах налаштовуються із дітьми на навчальний процес і на щотижневих зборах обговорюють,  як пройшов тиждень. У нас працюють шкільні закони, і ми обираємо старост, які слідкують за виконанням шкільних законів і розбирають конфлікти. Також, проводяться командоутворюючі заходи. Окрім цього, щотижня з кожним класом працює психолог, де в форматі тренінгу діти вчаться спілкуватися, працювати в команді, розуміти і виражати свої емоції, керувати ними та працювати з увагою.

Альтернативні методи навчання

Для ефективного навчання традиційні методи проведення уроків треба доповнювати розвиваючими, такими як проекти, проблемне навчання, ігрові методики, колективне навчання і т.і., адже тільки так діти отримують не тільки сухі знання, а ще і розвивають компетентності*. Окрім того, розвиваючі методи набагато ефективніше мотивують дітей до навчання і роботи.

Також, ми пропонуємо цікаві та корисні додаткові заняття, такі як театр, клуб настільних ігор, творчість, йога та літературний клуб.

Доброзичливі професійні вчителі

Дуже важлива складова успіху у навчанні – гарні вчителі. Наші ВЧИТЕЛІ з повагою ставляться до кожної дитини, володіють розвиваючими методиками навчання та вміють мотивувати учнів. Прочитати про наших вчителів можна на сторінці Команда.

До 12 дітей у класі

Коли у класі 40+ учнів, на одну дитину у вчителя є не більше 1 хв. за урок. Тому у нас невеликі класи, що дозволяє вчителям приділяти більше уваги кожному учню.

Прочитати більше про Процес навчання в Домашній школі або про Набір 2018. Або переходьте на наш новий сайт Гімназія "Цивілізатор".

 

* Компетентості – це не стільки знання і навички, скільки вміння їх використовувати, а також (якщо взяти до уваги новий Закон України "Про освіту" та книжку Кена Робінсона "Школа майбутнього") вміння вчитися, допитливість, творчість, критичне мислення, уміння спілкуватися, співпраця, співчуття, самовладання та громадська свідомість.

 

Про "Домашня школа у Києві" – російською

Домашняя школа в Киеве – альтернативная частная школа, Позняки, Осокорки. Этот 2018-2019 год будет уже нашим третьим учебным годом! В первый год работы у нас были только два класса (четвертый и пятый), и мы находились в маленьком офисном помещении на первом этаже многоэтажки в районе М "Позняки".

Более года назад школа переехала в просторный светлый дом с собственной закрытой территорией в частном секторе на Осокорках (в 3,5 км от М "Славутич"). Сегодня у нас есть 6 классов, и мы планируем расти до 11 классов (а со временем, и до 12 классов). Более того – мы уже получили лицензию и стали Гимназией "Цивилизатор"!.

Чем мы в первую очередь отличаемся от обычных школ? Мы считаем, что задание школьного образования непременно должно быть:

 

"ПОВЫСИТЬ ШАНСЫ ДЕТЕЙ НАЙТИ СЕБЯ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ"

 

В современном сложном мире чем больше человек знает и умеет, чем он более мотивирован, чем подробнее и целостное картина мира и чем сильнее желание сделать мир лучше – тем больше у него возможностей реализовать себя, найти призвание. Поэтому, это и есть задачи нашей школы:

знания и навыки (как компетентности, а не как набор сухих фактов, в первую очередь: умение учиться, любознательность, творчество, критическое мышление, умение общаться, сотрудничество, сочувствие, самообладание и гражданская сознательность)

мотивация учиться и работать

- связанная детальная картина мира

- желание сделать мир лучше

 

Как же мы достигаем эти целей?

Развивающая атмосфера

Чтобы ребенку было комфортно учиться, мы в школе создаем развивающую атмосферу. Задача-минимум – ребенок хочет ходить в школу, знает, что здесь – друзья, что его никто не обидит, что здесь есть определенные правила игры, которых все придерживаются. Задача-максимум – чтобы кроме этого еще и было желание вдохновенно учиться.

Для этого кураторы на утренних кругах настраиваются с детьми на учебный процесс и на еженедельных собраниях обсуждают, как прошла неделя. У нас работают школьные законы, и мы выбираем старост, которые следят за выполнением школьных законов и разбирают конфликты. Также, проводятся командообразующие мероприятия. Кроме этого, еженедельно с каждым классом работает психолог, где в формате тренинга дети учатся общаться, работать в команде, понимать и выражать свои эмоции, управлять ими, а также работать с вниманием.

 

Альтернативные методы обучения

Для эффективного обучения традиционные методы проведения уроков надо дополнять развивающими, такими как проекты, проблемное обучение, игровые методики, коллективное обучение и т.д., ведь только так дети получают не только сухие знания, а еще и развивают компетентности. Кроме того, развивающие методы гораздо эффективнее мотивируют детей к учебе и работе.

Также, мы предлагаем интересные и полезные дополнительные занятия, такие как театр, клуб настольных игр, творчество, йога и литературный клуб. Детальнее об учебном процессе в нашей школе можно почитать здесь.

 

Доброжелательные профессиональные учителя

Очень важная составляющая успеха в учебе – креативные доброжелательные учителя. Наши УЧИТЕЛЯ с уважением относятся к каждому ребенку, обладают развивающими методиками обучения и умеют мотивировать учеников. Прочитать о наших учителей можно на странице Команда.

 

До 12 детей в классе

Когда в классе 40+ учеников, на одного ребенка у учителя есть не более 1 мин. за урок. Поэтому у нас небольшие классы, что позволяет учителям уделять больше внимания каждому ученику.

 

Места в 1-7 классы еще есть. Детальнее про то, как к нам записаться, можно посмотреть на страничке Набор 2018.

[свернуть]
Facebook
Facebook
Instagram